top of page
Search
  • Writer's pictureUri Aviv

הבשורה על פי אילון מאסק

תהייה על קנקנו של האדם העשיר בעולם וחזונו שלו ושל עמיתיו לעתיד האנושות, אוטופיה המהדהדת שלל יצירות מדע בדיוני. אביב חוקר את משימתם לשימור והרחבת התודעה האנושית, אל עבר קיום נצחי ובין-כוכבי, כפי שבאה לידי ביטוי באחד המיזמים הפחות מתוקשרים של מאסק, חברת נויראלינק, המפתחת ממשקי מוח/מחשב.


החזון של נויראלינק הוא לא פחות מאשר ממשק ישיר ומלא בין המוח האנושי למחשב, בין אדם לאדם באמצעות המחשב, ובין האנושות כולה לבינות המלאכותיות שסביבה. צעדיה הראשונים מיועדים לטפל ולרפא מחלות וליקויים אך בחזון החברה כולנו פגומים, כולנו נחותים, כולנו יכולים ליותר. כולנו ראויים לכוחות-על כמו טלפתיה וראיית-על, כולנו זכאים לאפשרות של "דאונלוד" ולחיי-נצח דיגיטליים. כולנו, או לפחות, מי מכולנו שיוכל לשלם דמי התקנה ומנוי חודשי.

14 views0 comments

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page